U bevindt zich hier: Home

Privacyverklaring

Museum Elburg / VVV Elburg is een organisatie waarvan de website door bezoekers bezocht wordt om zich te infomeren over een mogelijk bezoek aan Museum Elburg of de gemeente Elburg. Daartoe verwerken we persoonsgegevens van mensen waar wij contact mee hebben. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens vastgelegd.

Museum Elburg / VVV Elburg  is een organisatie waarvan de website door bezoekers bezocht wordt om zich te infomeren over een mogelijk bezoek aan Museum Elburg of de gemeente Elburg. Daartoe verwerken we persoonsgegevens van mensen waar wij contact mee hebben. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens vastgelegd.

Thea Stel, directiemedewerker, is de aanspreekpersoon voor Gegevensbescherming . Zij is te bereiken via thea.stel@museumelburg.nl

Welke persoonsgegevens

Museum Elburg / VVV Elburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam ( of voorletters)

– geslacht

– postcode en adres bij postverzending

– telefoonnummer

– e-mailadres

– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via een visitekaartje, in correspondentie en telefonisch

Waarom en hoe bewaren wij persoonsgegevens

Museum Elburg / VVV Elburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– verzenden van post of (retour) mail

– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Museum Elburg / VVV Elburg neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn en delen van gegevens

Museum Elburg/ VVV Elburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Museum Elburg / VVV Elburg verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De websites van Museum Elburg/ VVV Elburg delen gegevens van Google Analytics en van Google Adwords met derden die betrokken zijn bij het bouwen en onderhouden van de website en derden die betrokken zijn bij de promotie van de website, met als doel de websites te verbeteren en bezoek aan de websites te bevorderen. Het gaat hierbij om de volgende websites:

www.museumelburg.nl

www.vvvelburg.nl

Een overzicht van de derde partijen die betrokken zijn bij deze websites is per e-mail bij ons op te vragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Omdat we willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, maken wij gebruik van cookies en Google Analytics. Wij verwerken geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar.

Museum Elburg/ VVV Elburg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht:

– om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

– om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Museum Elburg/ VVV Elburg

– op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar theastel@museumelburg.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Museum Elburg/ VVV Elburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Museum Elburg/ VVV Elburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met theastel@museumelburg.nl

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.


reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Goog